Астро-нумеро хороскоп за връзка и партньорство

astro-numero consulting by yourstarhighness-bg: partnership and relationship horoscope
Няма по-дълбок мрак от този, в който
може да ни хвърли и от който може да ни извади една важна за душата ни връзка. Да открием своя любим, приятел, партньор, наставник - това значи, че половината от работата е свършена… и че по-важната половина тепърва предстои.
(Учителят на Що Тъй)

Същност на партньорския хороскоп

Това е анализ тип съпоставка и съчетание, базиран върху рождените астро-нумеро карти на 2 или повече лица и комбинираните (вторични) карти между тях, в т.ч. картите на определени събития, като например първата среща между лицата. Отразява кармичната и битийна конкретика (точка 3.5. от секцията за астро-нумеро принципи), която свързва тези лица и показва с какво взаимодействието им е полезно (респ. вредно) за всеки от тях в целеви и времеви план. Ако рожденият час на някое/някои от лицата е неизвестен или неточен, извършва се неговото сверяване - ректификация. Ако поръчителят не желае сверяване, анализът се извършва и без него - но, разбира се, с много по-малко подробности и точност.

Какво получавате от партньорския хороскоп?

По насоченост той е информативен анализ. Занимава се с 1) онова, което партньорите представляват един за друг не само в ежедневието, но и в задачите, отредени им за решаване в живота, 2) указва посоката, в която всеки от партньорите може да влияе върху партньорството и 3) тенденциите, заложени за това партньорство във времето. От този анализ Вие и партньора/партньорите Ви (респ. лицата, за които се отнася хороскопът) ще научите:
 • защо е дошло това партньорство във Вашия и на партньора Ви живот и защо изглежда по начина, по който изглежда;
 • какви задачи има да изпълнява то спрямо Вас, спрямо партньора Ви и спрямо околните;
 • в кои случаи е добре компромисите да идват от Ваша страна и в кои - от страна на партньора Ви; респ. кога е нужно Вие или партньорът Ви да отстоите гледната си точка;
 • какво е нужно, за да бъде Вашето партньорство скрепено или разрушено
 • и т.н.

За кого е приложим партньорският хороскоп?

Първо, за всеки вид партньорство/отношение между живи същества. Разбира се, анализът на човешките взаимоотношения много се различава от анализа на взаимоотношенията между животни, пък били те и най-умните - просто защото целта и същността на взаимоотношенията в двата случая са различни. Цените и обясненията тук се отнасят за човешките партньорства, при останалите видове обемът и цената на анализа са по-малки (по разбираеми причини) и варират според поръчката.

Второ, за всеки, който иска да вникне в същността на своя връзка или взаимоотношение, за да съгласува с нея своите действия и решения; за този, който иска да подобри (или да прекъсне) своя връзка или взаимоотношение, и изобщо за този, който иска да хвърли поглед не само към ежедневието, но и отвъд него - където е всъщност началото на всички наши леки и трудни партньорства.

Връзките/отношенията, подлежащи на партньорски анализ, могат да бъдат:

 • осъществена (същинска) или неосъществена любовна връзка;
 • връзка на не-любовна основа;
 • семейни взаимоотношения - между отделни членове на семейството или в семейството като цяло;
 • съжителство от различен вид;
 • отношения на приятелство или вражда;
 • отношения от типа ‘наставник и ученик’;
 • отношения между членовете на група/колектив;
 • отношения между равнопоставени/разнопоставени лица в дадена йерархия
и прочие. Всеки от случаите придава съответни сосбености на анализа, а обемът му е в зависимост от важността на изследваното партньорство. Сроковете и цените по-долу се отнасят за значими партньорства; при не толкова значимите партньорства те зависят от конкретната поръчка.

Срок и цена за изготвяне на партньорски хороскоп

Общи положения:

 1. Ако поръчката Ви дойде в момент, когато ми е невъзможно да спазя посочения срок, ще Ви съобщя това веднага, за да решите дали да ми я възложите, или да изчакате.
 2. Не се притеснявайте, ако не сте в състояние да предоставите всички изброени данни за извършване на анализа. Те са препоръчителни, но не всичките задължителни. При неясноти по този въпрос, не се колебайте да се консултирате с мен.
 3. Заплащането на услугите се извършва по банков или електронен път (по Ваш избор) и е предварително.

Ето как изглеждат сроковете и цените при партньорския анализ.

 • В самостоятелна поръчка, за партньорство от 2ма души, срокът за изготвяне е от 10 до 14 раб. дни, а цената - 30 лв. При партньорски хороскопи за повече от 2ма души, цената и срокът се договарят в зависимост от поръчката.
 • В пакетна поръчка, срокът и цената зависят от останалите включени елементи, а принципът за отстъпка е, че всеки следващ хороскоп в пакета намалява цената на предходния с 5 лв. Например, ако в пакета влизат 3 хороскопа (независимо от вида им), цените на първия и втория се намаляват с по 5 лв., или общо отстъпката е 10 лв.
 • Когато се налагат сверявания на рождения час, към цената се добавят по 10 лв. за всяко от тях.

Данни, необходими за
изготвяне на партньорски хороскоп

На 1-во място, това са верни данни за вида взаимоотношение между партньорите - за да знам къде в картата на единия от тях да намеря другия и обратно; в противен случай (логично е!), Вашите пари и моят труд отиват на вятъра.

За астрологичния анализ:
 • точен час, дата и място на раждане за всеки от партньорите;
 • (възможно най-)точен час, дата и място на първия контакт между партньорите, на тяхната първа среща и евентуално на още някои събития (в случай, че партньорите са повече от 2ма, по тази точка ще дам допълнителни разяснения);
 • ако се касае за официална партньорска група (в т.ч. сключване на брак) - официалната дата, на която тази група добива статута си.
За нумерологичния анализ, към горното се добавят:
 • точните три имена на всеки партньор по рождение;
 • всяка промяна в тези имена, станала след възникване на партньорството - каквато и да е причината за нея;
 • всяко кратко/умалително име или прякор на партньорите, които са в употреба помежду им (ако ги има);
 • всяко кратко/умалително име или прякор на партньорите, които са излезли от употреба помежду им (ако има такива);
 • ако се касае за партньорска група - всички нейни официални или неофициални имена/названия, които са в употреба (ако има такива) или са излезли от употреба (ако има такива);
 • евентуално и други някои данни, в отделни случаи.
Ако, по някаква причина, предпочитате да не съобщавате имената си (респ. имената на някой от партньорите), то нумерологичният анализ спрямо Вас (или партньора) се извършва само въз основа на рождената дата и час.

При необходимост от сверяване на рождения час:

 • добавят се данните, посочени в секцията за ректификация;
 • може да се наложи кратък разговор по телефон или скайп, като координатите си ще уточним тогава.
Каквито и входни данни да Ви липсват, не се колебайте да ме потърсите за съвет. Понякога проблемите изглеждат много по-големи, отколкото са, и понякога с твърде малко може да се направи доста много!

За въпроси и/или поръчка

За всяко допълнително разяснение, както и за уточняване на детайли по евентуална поръчка, очаквам Ви на


creative astro-numero consultation by yourstarhighness: callme
или направо тук:
Form by FoxyForm »
♦ Картина: Космическата метеорология около света, Ден на Слънцето и Земята 2008; източник: NASA/SunEarthDay.